• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Psychologen houden zich bezig met het gedrag van mensen, hun mogelijkheden en hun beperkingen. Ze proberen gedrag te verklaren, te voorspellen en te veranderen. De bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. De opleiding start jaarlijks in september en is alleen in voltijd te volgen. Het onderwijs bestat uit zowel hoor- als werkcolleges. In de hoorcolleges verzamel je kennis en inzichten uit de vakliteratuur. Bij werkcolleges en practica krijg je opdrachten uit de praktijk en ga je zelf aan de slag.

De hoorcolleges worden gegeven door gepromoveerde docenten die zelf veel onderzoek doen binnen de psychologie. Hierdoor kunnen veel voorbeelden worden gegeven van actuele onderzoeksprojecten en –resultaten. In werkgroepen oefen je met toepassing van kennis en inzichten in praktijkgerelateerde casussen en werk je aan je academische vaardigheden, zoals schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden.
De driejarige bacheloropleiding start met een propedeusejaar dat voor iedereen gelijk is. Je krijgt basisvakken zoals biopsychologie, ontwikkelingspsychologie en statistiek. Ook leer je praktische vaardigheden zoals gespreksvoering, interviewen en dataverzameling. In mentorgroepen leer je teksten analyseren en papers schrijven.

In het tweede jaar komen toegepaste vakken aan bod zoals arbeids- en organisatiepsychologie, klinische en gezondheidspsychologie. De praktische vaardigheden bouw je verder uit. Ook krijg je statistiek en onderzoeksmethoden. Die kun je meteen toepassen door in kleine groepen een onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In het derde jaar kies je een differentiatieroute (major) en een minor. Je hebt vijf keuzes voor een major:

Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie Hersenen en Gedrag Klinische Psychologie Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie en haar Toepassingen De minor kan bestaan uit vakken binnen de opleiding psychologie of daarbuiten. Je kunt ook een half jaar naar het buitenland. Het derde jaar sluit je af met een bachelorscriptie.

- Cultuur & Maatschappij

- Economie & Maatschappij

-Natuur & Gezondheid

-Natuur & Techniek

Hbo propedeuse

Als je een andere bacheloropleiding dan Psychologie hebt afgerond, kan je worden toegelaten tot de bacheloropleiding psychologie. Pas nadat je bent toegelaten kan je bij de studieadviseur meer informatie krijgen over eventuele vrijstellingen.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2