• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen
Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Je bent fit, enthousiast en graag actief. Maar je belangrijkste doel is kinderen leren bewegen en sporten. Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) krijg je een uitgekiend bewegingsprogramma plus training in onderwijskundige, organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

Op de ALO word je opgeleid tot eerstegraadsdocent lichamelijke opvoeding. Na je opleiding kun je in principe lesgeven binnen alle typen onderwijs: van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot mbo en hbo. Je stimuleert dan leerlingen en begeleidt hen bij hun ontwikkeling en interesse in sport en bewegen. Daarnaast is er vaak ook de mogelijkheid om in het speciaal onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsproblemen), in de medische fitness (revalideren, het begeleiden van mensen na een ongeluk bijvoorbeeld) of als trainer/coach te gaan werken.

De ALO past bij jou als je: van sport en bewegen houdt; kinderen wilt laten zien hoe leuk en zinvol het is om sportief bezig te zijn; kinderen verder wilt helpen in hun ontwikkeling; hart hebt voor mensen bij wie het tegenzit (overgewicht, motorische achterstand, adhd of autisme); doorzettingsvermogen hebt; toegewijd bent.


Voor de ALO moet je een aanvullende toelatingstoets afleggen en medisch gekeurd worden. Om aan de toets te kunnen deelnemen moet je je vóór 1 maart 2013 bij de opleiding aanmelden. Kijk voor meer informatie over de toelatingstoets onder Toelatingseisen.

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma, de toelatingstest met goed gevolg hebt afgelegd en medisch goedgekeurd bent door een keuringsarts van de opleiding.

ADVIES HAVO EN VWO
Voor de ALO gelden geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen. Wel zijn er een paar aanbevelingen: het profiel Natuur en Gezondheid geeft de beste aansluiting op het ALO-programma en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.

VANUIT HET MBO
Alle kandidaten met een vooropleiding Sport en Bewegen doen mee aan het assessment voor beoordeling van het niveau, ook als je in het eerste jaar wilt starten. De kandidaten van onze convenantpartners (ROC’s Amsterdam-Haarlem-Midden-Nederland-Gooi-en Vechtstreek-Flevoland en Horizoncollege) doen hieraan mee. Voor hen geldt dat als ze het assessment met voldoende resultaat afronden ze nog wel een positief advies van hun opleiding moeten krijgen om in het tweede jaar te kunnen starten.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2