• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Wat houdt de opleiding Bedrijfseconomie in? Je gaat je bij deze opleiding verdiepen in de financiële zaken van een bedrijf. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om organisaties goed te laten functioneren. Je krijgt inzicht in de financiële en administratieve processen van bedrijven en instellingen. Als bedrijfseconoom geef je advies over de langetermijnstrategie van organisaties en geef je advies over producten en diensten van die organisatie.

Bachelor Bedrijfseconomie Het eerste jaar van de opleiding volg je samen met studenten die fiscale economie en algemene economie studeren. Daardoor is het mogelijk aan het eind van je eerste jaar nog van opleiding te veranderen. Vakken die je in je eerste jaar volgt zijn accounting, financiering, organisatie en marketing. In het tweede jaar ga je dieper in op die vakken en kies je in welke richting je jezelf wilt specialiseren. In het derde jaar bereid je je voor op de master die je wilt volgen en maak je een afstudeerwerkstuk.

Master opleidingen Bedrijfseconomie Het verschilt per universiteit welke masters je na je bachelor kunt volgen. Ook de lengte van de masters verschilt. Zo heb je masters die maar één jaar duren, maar ook masters die twee jaar in beslag nemen. De volgende master zou je onder andere kunnen volgen na een bachelor Bedrijfseconomie:

Business Administration; International Business & Management; Human Resource Management; Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen; Research Masters Program Economics and Business.

Waar ga je werken na het afronden van de opleiding Bedrijfseconomie? Als bedrijfseconoom kom je vaak als adviesgevende aan het werk bij een bedrijf of organisatie. Je maakt beleidsplannen voor de toekomst of geeft advies aan directies. Verder is het mogelijk leidinggevende functies te krijgen bij bedrijven, maar dit soort baantjes krijg je vaak na een aantal jaar voor dat bedrijf te hebben gewerkt. Ook kun je als adviseur bij de overheid aan het werk. Je kunt er natuurlijk voor kiezen marketingdeskundige of financieel deskundige te worden. Toelatingseisen van de opleiding Bedrijfseconomie .

Een VWO diploma met het profiel Economie en Maatschappij sluit het best aan bij de opleiding. Maar met een Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek diploma wordt je ook toegelaten. Wil je met een Cultuur en Maatschappijdiploma de opleiding volgen, moet je er voor zorgen dat je wiskunde A2 en economie hebt gevolgd. Met een HBO-propedeuse ben je ook welkom op de opleiding, maar er wordt dan wel van je verwacht dat je wiskunde op een vwo niveau aankunt