• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen
Wat houdt de opleiding bedrijfskunde in? Als bedrijfskundige neem je beslissingen om organisaties te verbeteren en te vernieuwen. Je bent geïnteresseerd in alle zaken die in een onderneming spelen en je bent geïnteresseerd in het verbeteren van een bedrijf. Je bezit een basiskennis van economie, techniek en recht, want je moet de kennis van die vakken bundelen om bij bedrijven aan de slag te kunnen. Ook leer je veel over het management achter bedrijven. Na drie jaar heb je de bachelor, en daarmee het algemene deel, afgerond en ga je je specialiseren op een bepaald terrein tijdens de master.

Bachelor bedrijfskunde Tijdens je eerste jaar wordt een brede algemene basis gelegd. Je volgt vakken als economie, rechten en Management&Organisatie. Na het eerste jaar mag je overstappen naar de opleiding Technische Bedrijfskunde, als je wat meer de technische kant op wilt. Het tweede jaar gaat verder op het eerste jaar. Je basiskennis wordt dan verder vergroot met vakken zoals analyse en practica. Het derde jaar ga je keuzevakken kiezen. Je kunt je daarmee voorbereiden op de master die je kiest. Verder maak je een afstudeerwerkstuk als afsluiting van de bachelor bedrijfskunde, waarmee je je bachelor of science titel behaalt.

Masteropleidingen Bedrijfskunde Na het afronden van je bachelor opleiding kan je voor verschillende masters kiezen, te weten: Business Administration;
Human Resource Management; International Business & Management; Research Masters Program Economics & Business; Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen. Waar ga je werken na het afronden van de opleiding Bedrijfskunde? Het ligt eraan welke master je gevolgd hebt om te bepalen waar je aan het werk kunt. Veelal kom je bij bedrijven of organisaties terecht. In de overheidssector worden ook mensen gevraagd die bedrijfskunde hebben gestudeerd. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als manager financiële zaken bij een gemeente. Toelatingseisen van de opleiding Bedrijfskunde

Een VWO diploma met het profiel Economie en Maatschappij sluit het best aan bij de opleiding. Maar met een Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek diploma wordt je ook toegelaten. Wil je met een Cultuur en Maatschappijdiploma de opleiding volgen, moet je er voor zorgen dat je wiskunde A2 hebt gevolgd. Met een HBO-propedeuse ben je ook welkom op de opleiding, maar er wordt dan wel van je verwacht dat je wiskunde op een vwo niveau aankunt.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2