• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen
Commerciële Economie leidt je op tot marketeer. Je maakt als marketeer klanten graag enthousiast voor producten en diensten. Die klanten kunnen bedrijven, instellingen of gewone consumenten zijn.

Het programma in het eerste jaar is opgebouwd uit algemene kennisvakken (zoals Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en Marketing), vaardighedenvakken (zoals Communicatieve en Onderzoeksvaardigheden) en projecten, waarin kennis en vaardigheden samenkomen in een uitgebreide praktijkopdracht. De kennisvakken zijn altijd toepassingsgericht. Het gaat nooit uitsluitend om het verwerven van theoretische kennis, maar altijd ook om de manier waarop je deze in de praktijk toepast. Het tweede halfjaar volg je vakken die specifiek horen bij de opleiding Commerciële Economie. Dan krijg je vakken als Bedrijfskunde, Communicatie & Media, Commerciële Verantwoording, Consumentengedrag & Innovatie.

Na je propedeuse kies je binnen Commerciële Economie één van de vijf afstudeerrichtingen:
Sales & Marketing Management Sport & Entertainmentmarketing Leisure & Eventmarketing Creatieve Industrie International Marketing Management (Engelstalig)

- VWO C&M aangevuld met economie of m&o

- VWO E&M toelaatbaar

- VWO N&G aangevuld met economie of m&o

- VWO N&T aangevuld met economie of m&o

- HAVO C&M (economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)

- HAVO E&M toelaatbaar

- HAVO N&G economie of m&o

- HAVO N&T economie of m&o

- MBO 4 Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2