• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen
Wat is Econometrie? De fileproblemen, voorraden binnen bedrijven, pensioenvoorzieningen en meer van deze onderwerpen zijn voer voor studenten Econometrie. Econometristen pakken economische problemen aan met behulp van wiskundige modellen. Eigenlijk is Econometrie dus wiskunde en economie samen. Met wiskundige formules en vergelijkingen weet iemand die de opleiding gevolgd heeft een toekomstige ontwikkeling te voorspellen of oplossingen te berekenen. Er valt te denken aan het optimaal gebruiken van operatiekamers of een route voor transport zo efficiënt mogelijk plannen. Econometriestudenten zijn ontzettend gewild wat zorgt voor een hoog startsalaris. Na de opleiding tandheelkunde komt Econometrie op een goede tweede plaats. Na de studie kan je goed aan de slag bij banken, verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, multinationals of in de logistiek.

Is de opleiding Econometrie wat voor mij? De studenten van de studie Econometrie zijn zo gewild omdat de opleiding niet voor iedereen is weggelegd. Naast goede vaardigheden op het gebied van wiskunde(op de middelbare school wiskunde B), heb je als aankomend student ook feeling met het vak economie. Je interesseert je voor economische problemen zoals files of pensioenen en wil graag werken aan een oplossing. De opleiding Econometrie is een pittige opleiding die doorzettingsvermogen en discipline vereist. Toch zal dit niet zo’n probleem zijn als je een hoge vorm van nieuwsgierigheid in de economische vraagstukken hebt en beschikt over talenten op het gebied van wiskunde en economie. De opleiding is in het Engels dus het is handig als je de Engelse taal goed machtig bent. Kan jij je vinden in deze beschrijving en heb je Vwo gevolgd met wiskunde B1? Dan is Econometrie wat voor jou!

Hoe ziet de opleiding Econometrie eruit? De opleiding Econometrie bestaat uit vier leerjaren, waarvan de eerste drie jaar behoren tot de Bachelorfase. In het eerste jaar leg je een basis voor de opleiding met de vakken wiskunde, statistiek en marketing. Ook krijg je Engels, aangezien de opleiding in het deze taal gevolgd wordt. In het tweede jaar ga je verder met deze vakken en begin je te leren hoe je de wiskundige modellen kan gebruiken voor economische problemen. In het derde jaar worden je nog meer wiskundige manieren bijgebracht om op economische vraagstukken los te laten en hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s. In het vierde en laatste jaar kies je een Masteropleiding om je studie mee te voltooien. De Masters Mathematical Economics and Econometric Methods en Operations Research and Management Science liggen voor de hand.

- Vwo-diploma
Je kunt Econometrie en Operationele Research studeren als je een vwo-diploma hebt in één van de vier profielen, en met wiskunde B. De beide ‘natuur'-profielen zijn heel geschikt. Het vwo-vak economie is niet verplicht. Als je wiskunde A in je profiel hebt, dan kun je via een Zomercursus Wiskunde bij de UvA alsnog voldoen aan de ingangseis van wiskunde B. Deze zomercursus, die vier weken duurt, gaat vooraf aan het collegejaar.


Hbo(-propedeuse)diploma Met een hbo-propedeuse kun je, indien je wiskunde B op vwo-niveau hebt behaald, overstappen naar de bachelor Econometrie en Operationele Research. Dat is wel zwaar. Het is niet mogelijk om met een hbo-diploma via een schakelprogramma in te stromen in de master Econometrics. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2