• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Welke belastingen moet je betalen en waarom? Hoe doe je aangifte? En wat mag je als aftrekpost opvoeren? Iedereen krijgt met zulke vragen te maken. Een fiscaal jurist kan ze ook beantwoorden.

Als fiscaal jurist ben je een expert op het gebied van belastingen. Je kunt goed uit de voeten met wet- en regelgeving en je beschikt over boekhoudkundige kennis.

De richting fiscaal recht binnen de Bachelor rechtsgeleerhied duurt drie jaar.
In het eerste jaar krijg je algemene vakken over het recht. Vanaf het tweede jaar ga je echt met belastingrecht bezig. Hierbij komen onderwerpen zoals inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting aan de orde. Daarnaast krijg je economische vakken. Daarbij leer je hoe je de financiële gegevens van ondernemingen moet verwerken en interpreteren. Er is ook ruimte voor het volgen van een keuzevak.

Na de bachelor kun je doorstromen naar de masteropleiding. In de masterfase ga je dieper in op het belastingrecht. Je krijgt ook enkele niet-fiscale vakken en je kunt een stage lopen. Met het schrijven van je scriptie rond je de studie af en krijg je de mastergraad.

Je kunt Economie en Bedrijfseconomie studeren met de volgende diploma’s:

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

HBO propedeuse

wo-, hbo- of OU-getuigschrift eerste jaar

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2