• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Bij Gezondheid en leven staat de gezondheid van de mens centraal. Je leert over de bouw en werking van het gezonde lichaam. En je kijkt wat er in dat lichaam gebeurt als het ziek wordt. Dit doe je op het niveau van de cellen, eiwitten, organen en weefsels. Maar er is meer. Naast de biomedische kijk op gezondheid, leer je ook hoe het gedrag van mensen en de omgeving gezondheid beïnvloeden.

Waarom gedragen mensen zich ongezond? In hoeverre is de buurt waarin je opgroeit van invloed op je gezondheid? Hoe kan de overheid inspelen op de gezondheid van mensen en wat zijn gevolgen van veranderingen in het milieu op onze gezondheid?

Gezondheid en Leven iets voor jou?

Je bent breed geïnteresseerd in de gezondheid van de mens. Je wilt niet alleen weten wat er in het lichaam gebeurt als dit ziek wordt, maar vindt de maatschappelijke kant van ziek zijn net zo interessant. Je hebt graag regie over je eigen opleiding.

Inhoud 2
- VU
Inhoud 2