• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Natuurkunde is een studie voor nieuwsgierige mensen. Hoe werkt de natuur en wat kunnen wij ermee? Deze zoektocht leidt tot harde theorie, experimenteel onderzoek en praktische toepassingen.

De bacheloropleiding Natuurkunde duurt 3 jaar. In het 1ste jaar krijg je basisvakken als Lineaire Algebra en Relativiteit. Ook doe je practica. Je maakt kennis met de drie richtingen van de bachelor, waarvan je er een kiest na je eerste jaar:

Algemene Natuurkunde Hierbinnen kun je kiezen uit drie varianten: Theoretische Natuurkunde beschrijft en verklaart de natuur op een wiskundige manier. Nanofysica bestudeert materialen op de miljardste meter. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij het omzetten van vervuild water in drinkwater. Binnen Deeltjesfysica maak je kennis met de kleinste bouwstenen van materialen. Fundamentele vragen naar antimaterie komen aan bod en toepassingen voor kernenergie en geneeskunde.

Natuurkunde van energie en milieu Wat zijn de fysische processen achter de vele vormen van energie die gebruikt worden en al dan niet kunnen gaan worden? Hoe houden we voldoende energie beschikbaar voor komende generaties? Wat zijn de effecten van broeikasgassen op het klimaat?

Leven en gezondheid Hoe werkt een CT-scan en wat is het effect van straling? Leven en gezondheid is de variant voor medisch onderzoek. Biofysica komt ruim aan bod en er is aandacht voor techniek.

- VWO C&M aangevuld met wiskunde B + natuurkunde

- VWO E&M aangevuld met wiskunde B + natuurkunde

- VWO N&G aangevuld met wiskunde B + natuurkunde

- VWO N&T toelaatbaar

HBO-propedeuse met wiskunde en natuurkunde op vwo-niveau.

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2