• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Sociale Geografie is iets voor jou als je belangstelling hebt voor verschillen tussen landen en plaatsen en als je deze verschillen wilt leren begrijpen. Sociale Geografie gaat over de wereld om je heen.
Sociaal geografen bestuderen:
hoe mensen gebruik maken van de wereld en hoe dit de wereld beïnvloed; verschillen tussen landen, regio’s en steden, op verschillende schaalniveaus; wat deze verschillen te maken hebben met de plaatselijke cultuur en economie; hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze politiek belangrijk vinden. Als sociaal geograaf houdt je je onder meer bezig met vragen als:

Kunnen we politieke conflicten in de wereld verklaren door de ongelijke spreiding van grondstoffen? Waarom lopen sommige stadswijken meer gevaar om te verarmen dan andere? Wat zijn de gevolgen van wereldomvattende ontwikkelingen als globalisering en het streven naar duurzaamheid voor landen en regio's? Planologie Planologie is iets voor jou als je nieuwsgierig bent naar de toekomstige inrichting van Nederland en andere regio’s, als je geïnteresseerd bent in bestuur en beleid en als je het interessant vindt om na te denken over de planning van een gebied. In Nederland wordt veel aan planologie gedaan, want ons land is dichtbevolkt.

Planologen kijken naar:

de toekomst van steden, dorpen en regio’s; de toekomst van nieuwe projecten, zoals de bouw van een woonwijk, maar ook om het beheer van bestaande projecten; hoe verschillende belangengroepen tegenstrijdige belangen hebben in de schaars beschikbare ruimte; hoe bijvoorbeeld de moeilijk verenigbare belangen van economie en milieu, maar ook van wonen en verkeer toch op één lijn zijn te krijgen. Als planoloog houdt je je onder meer bezig met vragen als:

Wat is de beste inrichting van een gebied? Welke veranderingen vinden er plaats in de wereld waarmee rekening gehouden moet worden? Moeten er nieuwe woningen komen buiten de bebouwde kom? Moeten we het landelijke gebied beschermen? Wat is de beste bestuurlijke oplossing voor ruimtelijke problemen en conflicten?

- Cultuur & Maatschappij

- Economie & Maatschappij

- Natuur & Gezondheid

- Natuur & Techniek

- Hbo propedeuse

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2