• Algemeen
  • Toelatingseisen
  • Video
  • Instellingen
  • Open dagen

Bij de opleiding Wijsbegeerte leer jij de theorie├źn van klassieke en hedendaagse denkers te ontrafelen.

Heeft de mens een vrije wil? Zien wij de wereld anders dan zij werkelijk is? Kunnen morele oordelen juist of onjuist zijn? Dat zijn belangrijke en indringende vragen. Vragen die bovendien een breed terrein bestrijken en een raakvlak hebben met allerlei andere vakgebieden. Bij de opleiding Wijsbegeerte in Leiden leer jij de theorie├źn van klassieke en hedendaagse denkers te ontrafelen. Maar je zult ook ontdekken dat er geen definitieve antwoorden bestaan op al die vragen.

Je wordt voordurend uitgedaagd om bestaande denkkaders aan kritisch onderzoek te onderwerpen. Tijdens je studie ontwikkel je een aantal belangrijke filosofische basisvaardigheden. Je leert analytisch en systematisch te denken en je gedachten zo helder mogelijk te formuleren en te beargumenteren. Als filosoof kun je overal terecht. Bijvoorbeeld als onderzoeker, journalist of adviseur. Maar ook binnen de overheid en het onderwijs is er behoefte aan filosofen.

- VWO C&M toelaatbaar

- VWO E&M toelaatbaar

- VWO N&G toelaatbaar

- VWO N&T toelaatbaar

Inhoud 2
Inhoud 2
Inhoud 2